Zăbrani

Mesaj aniversar - Josef Scheirich

www.victoria-zabrani.ro                                                                                                          17. 05. 2012   11:30      Comentarii (0) Germania Stadtbergen 17.Mai 2012. Stimaţi şi onoraţi participanţi  la adunarea „Festivă“, închinata celei de a 80 aniversări a Asociaţiei Sportive  Victoria Zăbrani 1932 – 2012. Cu deosebită mâhnire şi  durere îmi exprim dezamăgirea personală pentru  neputinţa participări la acest eveniment, aşteptat  cu multă bucurie şi speranţa întâlniri multor foşti sportivi şi susţinători cât şi reamintirea multor  evenimente sportive, petrecute şi trăite împreună. Scuzele absenţei mele rog să fie luate în  considerare că fiind întemeiate, întrucât în dată de 12 mai am putut cu ajutorul domnului să mă  reîntorc din spital la domiciliu.               Mult stimate domnule Primar Toader Marian  şi toate oficialităţile din conducerea com.  Zăbrani.   Stimate dom Nicula Tiberiu preşedinte , Stamate Viorel vicepreşedinte , Miculit Eugen  secretar a clubului sportiv din Zăbrani, membrii consiliului de conducere, conducerea secţiei de  fotbal , toţi foşti şi actuali jucători de fotbal şi alţi sportivi, care în parcursul anilor au activat în  asociaţia sportivă din Zăbrani, toţi susţinători sportului din Zăbrani.! Rog să-mi permiteţi ca fost primar şi viceprimar a com. Zăbrani în perioada 1967 - 1985 şi fostul  dumneavoastră  preşedinte a consiliului Asociaţiei Sportive Victoria din Zăbrani, în perioada 1970 –  1985, să adresez  tuturor participanţilor la această festivitate sportivă, cele mai cordiale şi sincere  salutări; îmbinate cu urări de mult succes în dezvoltarea  şi desfăşurarea mişcării sportive în com.  Zăbrani în viitori 80 de ani.           Onorată asistentă în dată de 25 Februarie 2012 a fost sărbătorit cu mult succes festivitatea  celei de a 80 aniversări şi în Oraşul Heidelberg din Germania, la care au luat parte 77  de foşti  sportivi şi susţinători de naţionalitate germană din Zăbrani şi alte localităţi, cu domiciliul în Germania. Spre bucuria celor prezenţi, am putut saluta prezenţa la această festivitate şi a unei delegaţii de 8  foşti sportivi din Com.Zăbrani, în frunte cu domnia sa Toader Marian primarul com. Zăbrani, iar din  partea clubului sportiv domnul Tiberiu Nicula preşedinte, Viorel Stamate vicepreşedinte, Eugen  Miculit secretar, cât şi pe Gh. Bejinaru, Gh Brincoveanu, Krastl Filip, Janos Ioan şi Nicolae Toader.             Cu ocazia acestui eveniment au fost distinşi cu diplome de onoare a asociaţiei sportive  Zăbrani domni:  Franz Graf fost jucător şi antrenor în echipa de fotbal din Zăbrani, Eugen Scherer  fost directorul şcolii din Zăbrani, Josef Schäfer fost şef staţia de Autobuze Lipova, Filipp Nebel  contabil şi casier a asociaţiei sportive Zăbrani , Adam Klotz membru în secţia de fotbal şi domnul  Iohann Roch pentru sprijinul deosebit acordat la construirea noi baze sportive.             Cel mai de seamă eveniment al acestei festivităţi la constituit înmânarea Diplomei de  cetăţean de onoare a com. Zăbrani, domnului  Franz Graf din Heidelberg, fost jucător şi antrenor a  echipei de fotbal şi părintele multor foşti jucători din asociaţia sportivă a com. Zăbrani, unul dintre cei mai apreciaţi şi iubiţi sportivi din Zăbrani, de către domina să Toader Marian primarul com. Zăbrani.             Onorată adunare, prezenta delegaţiei romane din Zăbrani la adunarea festivă dela  Heidelberg din Germania, ne-a onorat deosebit. Prezenţa delegaţiei foştilor sportivi şi susţinători din Germania la această festivitate, onorează Zabraniul şi sportul în sine şi contribuie la menţinerea şi  dezvoltarea prieteniei între jucători şi susţinători celor două naţionalităţi.                        Stimate domnul primar Toader Marian, toţi consilieri consiliului local, toată conducerea  clubului sportiv în frunte cu preşedintele Tiberiu Nicula şi toţi iubitori sportului din Zăbrani, sunt  mândru de dumneavoastră, pentru tot ce aţi făcu şi faceţi pentru prosperitatea şi dezvoltarea  sportului ,în special a fotbalului, şi ducerea mai departe a tradiţiei sportive în Zăbrani.                                                                                                                                                                         Al dumneavoastră fost preşedinte                                                                                        Josef Scheirich.
“Sunt mândru de dumneavoastră, pentru tot ce aţi făcu şi faceţi pentru prosperitatea şi dezvoltarea sportului ,în special a fotbalului, şi ducerea mai departe a tradiţiei sportive în Zăbrani”.